Afløsere til Hjemmesygeplejen Grenaa- Anholt

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 
Vi søger dygtige og engagerede sygeplejersker til afløsning ved sygdom eller fravær og sommerferiedækning i sygeplejen Grenaa!

I hjemmesygeplejen Grenaa leverer vi sygeplejefaglige indsatser til borgere i Grenaa og opland, som tilbydes enten i klinik eller i borgers eget hjem. Du vil primært varetage opgaver i borgers eget hjem. 

Du vil skulle varetage både planlagte og akutte opgaver med alt fra sygepleje til borgere i stabile forløb til sygepleje ind i komplekse og/eller palliative, terminale forløb. Opgaverne vil spænde bredt fra udredning og opfølgning, forebyggelse og tidlig opsporing til at tage initiativ til rehabiliterende indsats, sårbehandling, medicinadministration og håndtering - herunder IV medicin, ernæringsterapi, palliation og meget mere. Derudover ligger der en vigtig opgave i, at sikre den nødvendige sygeplejefaglige dokumentation, og ikke mindst sparring til og med kollegaer. 

Du bliver en del af et selvstændigt, stærkt og velfungerende hus, hvor vi møder hinanden med respekt, hjælpsomhed, humor. Vi vægter faglighed, ærlig kommunikation, trivsel og fællesskab. Du vil få et tæt samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, både monofagligt i sygeplejegruppen men også tværfagligt med de øvrige faggrupper. Vi arbejder i hjemmeplejen Norddjurs på at etablere faste teams, hvor tværfaglighed og samarbejde om borgeren kommer i endnu højere fokus. Og det vil derfor være en vigtig forudsætning at have både de faglige og personlige kompetencer til at indgå i et tværfagligt team. Og ikke mindst interessen og lysten til det. 

Vi ønsker at du:
  • Er fagligt dygtig, engageret og ansvarlig
  • Er god til at kommunikere, og skabe positive relationer og samarbejde med både borger, kollegaer og samarbejdspartnere
  • Er en holdspiller som bidrager til fællesskabet, og holder fokus på den fælles opgaveløsning med kerneopgaven for øje
  • Trives i en travl hverdag, hvor dagene ikke er ens. 
  • Har et godt overblik, hvor du kan prioritere opgaverne samt arbejde selvstændigt målrettet og struktureret
  • Er fortrolig med IT, og med fordel har kendskab til NEXUS omsorgssystem og FMK. Du vil selvfølgelig blive tilbudt relevant oplæring.

I sommerferiedækning vil det være muligt med et fast timeantal på 32-37 timer/uge med arbejde ca. hver 4. weekend. Som timelønnet afløser er der ikke et fast timeantal, det aftaler vi løbende. Stillingen er primært i dagvagt, men med deltagelse i dækning af aftenvagter ved behov. Der kan også drøftes mulighed for afløsning i nattevagt.

Stilling som timelønnet er med ansættelse hurtigst muligt, sommerferiedækning vil være fra 01.juni 2024 eller snarest muligt derefter.

Kørekort er en nødvendighed. Der er hjemmeplejebiler til rådighed.

Hvis du vil høre mere om stillingen eller os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anneka Vinter på tlf. 23 61 27 57

Ansøgningsfristen er den 01. april 2024

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (0-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Sygehusvej 12, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001628

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet