Nyheder fra Grenaa

0 °
Mange skyer

Seneste annoncer fra Grenaa og omegn

Job tilbydes:
Social og Sundhedsassistent til Børne- og Ungecentret – Børnecentret
Vi søger en nysgerrig Social- og Sundhedsassistent der har mod og lyst til at gøre en forskel via omsorgs- og relations arbejde for anbragte børn og unge. Du brænder for det sundhedsfaglige felt, men du har også interesse og lyst til at tilegne dig pædagogfaglige perspektiver og metoder i praksis. Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN)Vi er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge.Vi arbejder ud fra et pædagogisk fundament, indeholdende vores pædagogiske værdier, faglige tilgange og metoder. Som ny medarbejder får du en grundig indføring i dette via vores onboarding proces.Oplysninger vedr. Børne- og Ungecentret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/ MålgruppenPå Børnecentret kommer du til at arbejde med børn og unge i alderen 0 - 18 år. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede og udviklingstruede børn og unge. Enkelte børn og unge kan have kognitive udfordringer. Typiske udfordringer er skolevægring og udfordringer ved at indgå i socialt forpligtende sammenhænge.KerneopgavenDu vil have et ansvar ind i at udvikle, opbygge og vedligeholde den sundhedsfaglige dokumentation på afdelingen. Du skal medvirke til at sikre sundhedsfremmende og forbyggende tiltag både hos det enkelte barn/ung og til grupper.Med din sundhedsfaglige profil bidrager du og i samarbejdet med afdelingens øvrige kollegaer, til at den sundhedsfaglige dokumentation spiller og at det sundhedsfaglige perspektiv på det enkelte barn eller unge bringes ind i helhedssynet.Vores daglige arbejde med børn og unge indebærer omsorgs- og behandlingsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Som døgninstitution lægger vi stor vægt på koordination og forståelse af opgaven, derfor arbejder vi med procesbaseret dokumentation, som er baseret på evalueringer efter et systemisk princip. Vi arbejder på at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børn og unge i et miljø, der danner fundamentet for trivsel, udvikling og læring.Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med venskaber og barnets/den unges sociale omgangskreds og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet, såsom foreningsliv og børne & ungemiljøer.Forventning til dig:Du tager et aktivt medansvar for et fagligt højt niveau. Herved forstås at du kan observere, reflektere over, tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, dokumentere og evaluere den sundhedsfaglig praksis indenfor området. Du har et sundhedsfagligt fundament der gør, at du i det daglige opfanger sundhedsfremmende og forbyggende opgaver, både for det enkelte barn/ung og i forhold til den daglige sundhedsfaglige opgaveløsning. Du kan udrede i forhold til de 12 sygeplejefaglige problemområder. Viden om FSIII og erfaring med dokumentationssystemet Nexus. Du har et udviklingsorienteret syn, har mentaliseringsevne og bidrager til at børn og unge får medinddragelse og mulighed for at udtrykke drømme, ønsker og ideer. Du har selv indsigt og formår at analysere egen og andres adfærd i en social kontekst. Du bidrager med konstruktiv kritik, stiller konkrete forslag, medvirker til implementering af nye tiltag. Bidrager samt tager ansvar for at metodeudvikling og sundhedsfaglighed udvikles og vedligeholdes. Du skaber samarbejdsrelationer til børn og unge, pårørende, kollegaer og ledelse. Du har kørekort og er ikke bange for at bruge det.Vi gør opmærksom på at der til tider opstår et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge. Vores pædagogiske fundament og tilgange fremmer en bagvedliggende forståelse af børn og unges adfærd, hvor der lægges vægt konfliktnedtrappende adfærd.Vi tilbyder:Samarbejde med anden sundhedsfaglig kollega. En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. Et arbejde med mange udviklingsmuligheder og udfordringer. Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i et team og samarbejde med BUCNs øvrige afdelinger, samt tværfaglige samarbejdspartnere indenfor Børn og Unge. Kollegial sparring, Intern og ekstern SupervisionArbejdstiderDu vil have et blandet vagtplansrul som vil bestå af dag, eftermiddag og aften. På Børnecentret arbejdes der hver anden weekend. BUCN har åbent alle årets dage.37 timer ugentligt men mulighed for deltid 30 timer +, hvis dette ønskes.Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem FOA og KL efter principperne for Ny Løn.Yderligere oplysninger kan indhentes hos Sundhedsfaglig medarbejder Jannice Krejberg Møller på mobil: 21 22 69 14 eller hos Afdelingsleder Martin Harnisch på mobil: 20 43 10 33 Ansøgningsfrist d. 25. december 2022.Samtaler afholdes d. 29. december 2022.Vores NorddjursI Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 6. december på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog til Børne- og Ungecentret – Børnecentret, 37 timer ugentligt
Vi søger en pædagog der har mod og lyst til at gøre en forskel via omsorgs- og relations arbejde for sårbare og udsatte anbragte børn og unge. Stillingen er på vores døgnafdeling. Oplysninger vedr. Børne- og Ungecentret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/ Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN)Vi er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge.Vi arbejder ud fra et pædagogisk fundament, indeholdende vores pædagogiske værdier, faglige tilgange og metoder. Som ny medarbejder får du en grundig indføring i dette via vores onboarding proces.MålgruppenPå Børnecentret kommer du til at arbejde med børn og unge i alderen 0 - 18 år. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede og udviklingstruede børn og unge. Typiske udfordringer er skolevægring og udfordringer ved at indgå i socialt forpligtende sammenhænge.KerneopgavenVores daglige arbejde med børn og unge indebærer omsorgs- og behandlingsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Som døgninstitution lægger vi stor vægt på koordination og forståelse af opgaven, derfor arbejder vi med procesbaseret dokumentation, som er baseret på evalueringer efter et systemisk princip. Vi arbejder på at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børn og unge i et miljø, der danner fundamentet for trivsel, udvikling og læring.Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med venskaber og barnets/den unges sociale omgangskreds og lægger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet, såsom foreningsliv og børne & ungemiljøer.Forventning til dig:Du tager et aktivt medansvar for et fagligt højt niveau. Herved forstås at du kan observere, reflektere over, tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis indenfor området. Du har et udviklingsorienteret syn og har mentaliserings evne og bidrager til at børn og unge får medinddragelse og mulighed for at udtrykke drømme, ønsker og ideer. Du har selv indsigt og formår at analysere egen og andres adfærd i en social kontekst. Du bidrager med konstruktiv kritik, stiller konkrete forslag, medvirker til implementering af nye tiltag. Bidrager samt tager ansvar for at metodeudvikling og faglighed udvikles og vedligeholdes. Du skaber samarbejdsrelationer til børn, unge, pårørende, kollegaer og ledelse. Måske har du erfaring med behandlingsarbejde, omkring omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn og unge – gerne fra en døgninstitution. Du har kørekort og er ikke bange for at bruge detVi gør opmærksom på at der til tider opstår et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge. Vores pædagogiske fundament og tilgange fremmer en bagvedliggende forståelse af børn og unges adfærd, hvor der lægges vægt konfliktnedtrappende adfærd.Vi tilbyder:En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. Et arbejde med mange udviklingsmuligheder og udfordringer. Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i et team og samarbejde med BUCNs øvrige afdelinger, samt tværfaglige samarbejdspartnere indenfor Børn og Unge. Kollegial sparring, intern og ekstern Supervision.ArbejdstiderEr fortrinsvis i eftermiddags- og aften, men også i morgentimerne. På Børnecentret arbejdes der hver anden weekend. BUCN har åbent alle årets dage.Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.Yderligere oplysninger kan indhentes hos Teamkoordinator Anders Corfitz på mobilnummer 24 81 54 19 eller Afdelingsleder Martin Harnisch på mobilnummer  20 43 10 33. Ansøgningsfrist d. 25. december 2022Samtaler afholdes d. 29. december 2022 Vores NorddjursI Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 8. december på JobNet
Job tilbydes:
Skolepædagog til Søren Kanne-skolen afdeling Østre
Da en af vores skolepædagoger har fået anden funktion på vores skole, søger vi nu en skolepædagog til indskolingen på Søren Kanne-skolens afd. Østre. Vi søger en kollega til en stilling på 30 timer, som kan tiltræde d. 1. februar eller gerne før.Søren Kanne-skolen er opkaldt efter en lokal helt, der engang satte alt på spil for at redde andre i nød. I dag står hans statue foran kirken med sit reb. Det er sjovt med en fælles referenceramme i lokalområdet, men samtidig er vi stolte af et navn, som minder os om hvor stor en forskel vi kan gøre for andre, når vi møder verden med mod og gejst. Og når vi har de rette redskaber ved hånden.Vi søger en pædagog med gode skole- og fritidspædagogiske kompetencer evt. også med specialpædagogiske kompetencer.Indenfor skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune har vi den fælles kerneopgave:Vi skaber miljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.Du skal i samarbejde med dine kollegaer arbejde med kerneopgaven og sørge for at den er et centralt element i det daglige arbejde med børnene.Herudover ønsker vi at du:Har skole- og fritidspædagogisk erfaring og engagement.Har erfaring med at indgå i undervisningen og at samarbejde med lærerne.Har erfaring med skabelse af det gode klassemiljø.              Har et godt overblik.Du brænder for eller har kompetencer inden for, f.eks. bevægelse, natur, musik eller andet.Er god til at skabe relationer og møder andre med positive forventninger.Ser forældrene som en aktiv og vigtig samarbejdspartner.Kan lide kvalitet og stå inde for det du laver.Kan arbejde struktureret og systematisk med bl.a. indsatsområder og handleplaner.Kan indgå i et åbent og udviklingsorienteret samarbejde med dine kolleger og ledelsen om børnene og den pædagogiske praksis.Ikke bange for nye udfordringer.Afdeling Østre ligger centralt i Grenaa og afdelingen har ca. 300 elever fra 0. til 6. klassetrin.Vores fysiske rammer er velholdte, og du vil opleve at vi har mere plads til eleverne end mange andre steder. Rammebetingelserne svarer til andre østjyske kommuner, men vi kan tilbyde en organisation, hvor betingelserne for dialog og medindflydelse er gode.Hvis din nysgerrighed er fanget, kan du finde os på Facebook, besøge vores website https://soerenkanne-skolen.aula.dk eller ringe til skoleleder Jacob Hørlyck på telefon 21 73 35 69.Ansøgningsfristen er senest søndag d. 18. december 2022. Vores NorddjursI Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 8. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk