Nyheder fra Grenaa

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Grenaa og omegn

Job tilbydes:
Pedelmedhjælper med håndværkersnilde
Vi søger en pedelmedhjælper, der vil hjælpe os med at vedligeholde de fysiske rammer i vores institutioner. Område Grenaa består af 6 institutioner og 66 dagplejere. Vi arbejder alle med at skabe en god hverdag for vores børn. Vores kerneopgave er at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. Du skal hjælpe med at give vores pædagoger og medhjælpere de bedste betingelser for at opfylde denne kerneopgave.  Stillingen er på 20 timer i ugen.  Du skal have en håndværksmæssig baggrund eller håndværkersnilde, fordi opgaverne primært består af reparationer og vedligeholdelse indvendigt og udvendigt i vores 6 institutioner. Det er også en fordel, hvis du har et godt netværk, da du også vil skulle indhente tilbud på større projekter.Opgaverne består primært at reparationer og vedligeholdelse af vores 6 institutioners indendørs- og udendørsarealer. Det er et fysiskkrævende arbejde, og derfor er det også vigtigt, at du er klar til dette.  Som pedelmedhjælper er du sammen med mange børn og voksne, som kan forstyrre dig, så derfor er det også vigtigt, at du kan rumme dette.  Du skal have et kørekort, så du kan komme rundt til vores forskellige institutioner i vores pedel-bil.  Praktisk  Hvis jobbet som pedelmedhjælper kunne være noget for dig, skal du sende din ansøgning og dit CV til os senest den 27. oktober.  Der vil være ansættelsessamtaler mandag den 1. november.  Opstart hurtigst muligt og gerne 1. december.  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Lise Svane på tlf. 89 59 30 82.  Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 18. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Teamkoordinator til STU Norddjurs
GRIB denne fantastiske mulighed! Vil du være med til, at skabe gode stemninger og en positiv forskel for unge, der har behov for et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelses tilbud (STU). Vi står overfor en stigning i antallet af unge i vores tilbud, samtidig med dette ser vi muligheden for at understøtte tilbuddet med en teamkoordinator.Om STU:  STU Norddjurs er en 3 årig ungdomsuddannelse, der giver læring til livet. Uddannelsen foregår i et trygt og roligt læringsmiljø med ca. 40 elever. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, fremadrettet og ressourcebaseret tænkning.Sammen med den unge skaber vi forandring i et positivt defineret felt. Vores tilgang er, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste. De unge får mulighed for på STU Norddjurs og i praktikker på virksomheder at prøve sig selv af og gøre konkrete erfaringer med sammenhængen mellem ansvar og handlinger.Kerneopgaven:Vi udvikler inddragende og udfordrende læringsforløb, der skaber øget livsmestring og giver den unge mod til at handle.Det gør vi ved, at skabe så høj livsmestring som muligt, at danne så selvkørende mennesker som muligt og at skabe rammerne for at den unge lykkes med at identificere sin arbejdsevne og udvikle den. Efter 3 år vil den unge være klar til fleksjob, skånejob, mere uddannelse eller dagtilbud.I løbet af skoleperioden vil den unge skiftevis deltage i aktiviteter, værkstedsarbejde og undervisning og have været i forskellige praktikker på virksomheder.Om os:  Vi er 10 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.Vi er et fleksibelt samarbejdende team, som får ting til at lykkes i en dynamisk hverdag med fokus på de unge. Det omfatter samarbejde på tværs af linjer, studieture, træning af selvtransportering og andet tilsvarende af vigtighed for de unges læring.Om Teamkoordinator funktionen:  Teamkoordinatoren skal bidrage til at styrke afdelingens faglighed, herunder tilbyde faglig sparring til medarbejdere og bidrage til faglig udvikling samt understøtte den praksisnære opgaveløsning.Teamkoordinatoren skal være medansvarlig for at sikre den daglige drift i teamet. Af praktiske opgaver kan nævnes årlig arbejdsplanlægning, opdatering af elev og fremmøde lister og der vil være ansvarsopgaver i forbindelse med elevoptag osv. Der kan også forekomme opgaver af anden praktisk organisering og overblik, alt sammen i tæt dialog med afdelingsleder og øvrig ledelse i Område Grenå.  Teamkoordinatoren er en del af et fagligt forum på tværs af område Grenaa, som består af koordinatorer fra STU, Nærheden, Ålunden og Skovstjernen og en repræsentant fra ledelsen.  Dette forums formål er at sparre, inspirere og vidensdele med hinanden omkring faglighed og procesbaseret dokumentation. Samt omsætning af faglighed til realisering af borgerens mål.Teamkoordinatoren bidrager til at organisationens visioner og værdier leves og realiseres og er integreret i al opgavevaretagelse.  Teamkoordinatoren er ikke personaleleder, men bevæger sig i ledelsesfeltet med en aftalt, delegeret og afgrænset instruktionsbeføjelse. Sammen skaber vi meningen og indholdet.   Vi til byder:Et stærkt fagligt miljø med en høj grad af faglig og personlig forskellighed Faglig sparring fra kollegaer og ledelse En dynamisk arbejdsplads med fokus på de unges behov En ledelse og en omgangstone, der er præget af nærhed, lydhørhed og anerkendelse Mulighed for at du kan udvikle og påvirke dine arbejdsopgave Vi forventer, at du:Har en Socialpædagogisk relevant erfaringsbaggrund eller anden relevant uddannelse  Erfaring med at arbejde pædagogisk og målrettet med målgruppen Er klar og tydelig i din kommunikation verbalt, nonverbalt og skriftligt Er vedholdende og kan arbejde med det lange seje træk Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende Ser dokumentation som en naturlig integreret og prioriteret del af det pædagogiske arbejde • Har kørekortArbejdstid: 37 timer  pr. ugeAnsøgningsfrist: 11. november 2021 via Norddjurs kommunes ansøgningsportal.Ansættelsessamtaler: 26. november 2021Forventet tiltrædelse: 1. januar 2022 eller snarest muligtLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomstKontakt: For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Martin Harnisch på tlf.nr: 20 43 10 33 eller leder af Område Grenaa Mikael Eggert Jørgensen på tlf.nr: 93 89 01 90. Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 20. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Faste tilkaldevikarer søges til botilbud i Grenå
Vær med til at skabe stabilitet og tryghed Vi søger lige nu dygtige og engagerede tilkaldevikarer til vores botilbud for tre borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De er alle tre aktive unge mænd, der holder af både sport og ture i naturen. Som tilkaldevikar hos os, bliver du grundigt introduceret til huset og de tre borgere, så du bliver rustet til at varetage indmøder hos alle tre borgere, som alle har 1:1-normering. Den tætte normering giver dig mulighed for at engagere dig i dit arbejde og fordybe dig i den pædagogiske praksis. Selvom du primært arbejder selvstændigt på dine indmøder, har du et tæt samarbejde med det faste team omkring borgeren, samt med resten af huset i den daglige sparring. Målet med vores arbejde er altid at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos den enkelte. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur skaber ro og trivsel hos vores beboere, samtidig med at vi har fokus på relationel tilknytning. I den daglige indsats kan der opstå udfordrende situationer, som kan resultere i problemskabende adfærd, hvor der behov for at du formår at arbejde mentaliserende og udstråler ro gennem et roligt kropssprog. Vi er en arbejdsplads, hvor: Du også som tilkaldevikar får et stort ansvar og bliver en vigtig del af huset Vi arbejder efter faste dagsstrukturer, men alligevel ikke har to dage der er ens Der er en nærværende ledelse, som er en god sparringpartner for dig i det daglige Vi er stolte af vores høje arbejdsglæde og gode kollegiale fællesskab Du får engagerede og professionelle kollegaer, som brænder for at hjælpe borgere med udviklingsforstyrrelser Vi har lange indmøder, som giver dig få arbejdsdage og meget fleksibilitet i dit privatliv Vores tilkaldevikarer ofte ender i faste stillinger, når det helt rette match dukker op Vi har fokus på at alle føler sig set og hørt, og vi er bevidste om, at når medarbejderne har det godt, så har det en positiv afsmitning på beboerne. Det er en fordel, at du: Har pædagogisk eller sundhedsfaglig erfaring – du er f.eks. studerende på en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse eller har erhvervserfaring fra tidligere Er fleksibel og nogle dage har mulighed for at komme med kort varsel Er fagligt nysgerrig og rummelig i din tilgang til andre mennesker Har et roligt nervesystem, også i forbindelse med problemskabende adfærd hos din eller dine kollegaers borgere Er reflekterende over egen og kollegaers praksis og kan give konstruktiv feedback Bidrager til et godt kollegialt fællesskab – både socialt og fagligt Har kørekort B Information og ansøgning Når du har været igennem et introforløb, får du selv mulighed for at byde ind på ledige indmøder via vores arbejdsplanssystem, men du skal også være forberedt på at blive kontaktet i tilfælde af akutte behov. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Kent Boye Andersen på tlf. 2185 5144. Du sender din ansøgning til os via linket. Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelse. Ønsker du at blive klogere på HabitusHuset Søren Kannes Vej og vores pædagogiske tilgange, kan du læse mere på vores hjemmeside: https://soerenkannesvej.habitushuset.dk/ Vi glæder os til at byde dig velkommen
Habitus Holding ApS
Indrykket 19. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk