Nyheder fra Grenaa

2 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Grenaa og omegn

Job tilbydes:
Udviklingssygeplejerske/Centersygeplejerske Plejecenter Digterparken
Vi søger en faglig kompetent og udviklingsorienteret sygeplejerske til fast stilling på Plejecenter Digterparken i Grenaa snarest muligt.Stillingen er weekendfri, dog kan der i enkelte tilfælde forekomme vagtarbejde i forbindelse med meget komplekse opgaver eller afløsning på vores Korttidsafdeling. Der vil kunne forefindes få aftenvagter. Timetal aftales efter ønske.Du vil blive en del af et sygeplejeteam på 3 centersygeplejersker, hvor din primære opgave er at bistå social- og sundhedsassistenterne og -hjælpere i de komplekse borgerforløb. Du skal fungere som faglig sparringspartner, samt have overblikket over og deltage i de mest komplekse forløb. Der vil være et tæt samarbejde med teamets ergoterapeut.Vi søger en sygeplejerske med mod på udfordringer. Det forventes, at du er engageret og kan bevare overblikket i en travl hverdag. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være motiveret for at videreudvikle egne og andres kompetencer.  Aktuelle fokus områder:RehabiliteringKompetenceafklaring/delegeringErnæring og dysfagi.  Overlap mellem vagterTværfaglig samarbejdePatientsikkerhedLæringsmiljøer for både elever/studerende og for personale. Vi er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter.Primær arbejdsopgaver:Kvalitetssikring og oplæring i kompetencer – særlig med fokus på nyansatte.Implementering af nye tiltag – og her vil du har stor indflydelse på hvilke tiltag.Kvalitetssikring – som bla. vil tage udgangspunkt i UTH’er og auditsPårørendesamarbejdeSikre afholdelse af beboere konference – med fokus på Trige og rehabiliteringSparring og kvalitetssikre i forhold til dokumentation og medicinhåndteringSom en del af plejecenterets sygeplejeteam kommer du til at stå i front for et højt sygeplejefagligt niveau.Der vil være et tæt samarbejde med afdelingsleder og plejecenterleder, samt teamet med centersygeplejersker.Der vil tilbydes en individuel planlagt introduktion - ud fra dine kompetencerVi søger gerne en sygeplejerske med relevant klinisk erfaring, men dette er ikke en forudsætning.Plejecenter Digterparken er et plejecenter med 70 plejeboliger og en Korttidsafdeling med 15 pladser. Plejecenteret ligger i en naturskøn skov.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse Plejecenterleder Lene Ballegaard tlf. 89 59 28 82 alle hverdage mellem kl. 8-15.  Ansøgningsfristen er 19. december 2021   Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 2. december på JobNet
Job tilbydes:
Socialpædagog og evt. ergoterapeut søges til Nærheden - 37 timer ugentligt
Formår du at skabe trivsel og udvikling via gode stemninger blandt borgere og kollegaer? Og kan du bidrage til, at alle får et meningsfuldt arbejdsliv, ved at udføre arbejdsopgaver sammen med en gruppe borgere, med forskellige funktionsnedsættelser?Vi søger 2 medarbejder. Du kan være socialpædagog eller evt. ergoterapeut med specialpædagogiske erfaring.  Nærheden er et aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som laver dagsbeskæftigelse for borgere med nedsatte funktioner og med særlige behov. Vi søger medarbejder, som er struktureret og målrettet i deres opgaveløsning og samtidig formår at inddrage borgerne i arbejdsopgaver. Vi foretrækker, at du har specialpædagogisk erfaring og gerne herunder autisme. Det vil være en fordel, hvis du har en kreativ profil og/eller har it kompetencer.   Om NærhedenVi arbejder fordelt på forskellige teams, hvor borgerne er inddelt efter interesser og kompetencer. Pt. har vi ca. 90 borgere indskrevet, der hver især har brug for støtte af forskellig karakter. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi inddrager borgerne i deres egen udvikling. Vi arbejder med afsæt i stærk faglighed, hvor udviklingsmål er omdrejningspunktet for en struktureret arbejdsproces.På Nærheden ønsker vi at anerkende borgerne for dem de er og at inddrage dem i deres egen udvikling. Vi tror på at fællesskabet giver mulighed for at udfolde egne evner og samtidig skaber grundlag for livstilfredshed. Om Jobbet:Du bliver ansat i Område Grenå, som består af botilbud, STU, bostøtte og dagsbeskæftigelse, som er Nærheden, Mellemgården og Serviceholdet.Din primære arbejdsopgave, vil være på Nærheden i vores aktivitetsgrupper.  Aktivitetsgrupperne består primært af borgere der er visiteret til §104, som omhandler at indgå i meningsfulde aktiviteter i løbet af arbejdsdagen. En væsentlig del af din dagligdag består i at se den enkelte borger, samt at støtte og igangsætte meningsfulde aktiviteter med udgangspunkt i borgeren og borgerens ønske. En del af jobbet er at hjælpe borgeren med personlig hygiejne. Dine kollegaer har forskellige faglige baggrunde og erfaringer indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område.Du bliver en del af en organisation, hvor du får stor frihed til at prøve udviklingstiltag af, og hvor vi gerne ser at medarbejderne tør og vil tage ansvar.   Du kan forvente:Et ambitiøst og åbent ledelsesteam, med fokus på samskabelse og udviklingKreative kollegaer, der gerne vil arbejde på tværs med projekter og udviklingstiltagDynamiske kollegaer, der samarbejder ud fra værdier som åbenhed og dialogEn organisation, der vægter faglighed og kvalitetEn arbejdsplads, hvor du i høj grad kan være med til at udvikle organisationen Vi forventer, at du:Har specialpædagogisk viden omkring målgruppen eller anden relevant erfaringSer dokumentation som en integreret og højt prioriteret del af det pædagogiske arbejdeArbejder anerkendende og konfliktnedtrappendeEr klar og tydelig i din kommunikation, både verbalt og nonverbaltEr vedholdende og kan arbejde med det lange seje trækKan skabe relationer, der kan føre til udvikling for borgerneHar kørekort. Kan køre minibus, hvilket kræver et almindeligt kørekort. Der er transport til og fra dagsbekæftigelsen. Arbejdstid: I tidsrummet 7:30 - 15:30 på alle hverdageAnsøgningsfrist: 17. december 2021Ansættelses samtaler afholdes tirsdag den 21. december 2021Tiltrædelse: 01. februar 2022 eller snarest muligt.   Kontakt:For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder af Område Grenå Mikael Eggert Jørgensen mobil 93 89 01 90. Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 3. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk