Nyheder fra Grenaa

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Grenaa og omegn

Job tilbydes:
Teamleder(pædagog eller anden uddannelse) til Område Grenaa, Skovstjernen
Socialområdet område Grenaa søger teamleder der kan indgå i et lederteam og være en stærk makker til afdelingslederen på botilbuddet Skovstjernen. Lederteamet dækker ledelsen af alle tilbud til voksne udviklingshæmmede i Område Grenaa. Det omfatter botilbuddet Skovstjernen, aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet Nærheden herunder Mellemgården, den 3 årige ungdomsuddannelse STU Norddjurs og bofællesskabet og bostøtten Ålunden.   Din uddannelsesmæssige baggrund kan være pædagog med ledelseserfaring indenfor voksenhandicapområdet, du kan også have en anden baggrund. Det helt afgørende er, at du er en afbalanceret personaleleder, der ikke lader en uenighed eller konflikt gå til spilde, men evner at indgå i positive, konstruktive dialoger med udgangspunkt i værdierne: tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling og på den måde bruge potentialet i en eventuel uenighed til at styrke opgaveløsningen og arbejdsfællesskabet. Vi ønsker at ansætte en teamleder, der motiveres af samarbejde, positiv kommunikation og tværgående pædagogiske processer med fokus på læring. En leder som kan oversætte og omsætte strategisk tænkning til daglig praksis og som kan medvirke til sammenhængskraft og følgeskab på tværs i en organisation, hvor medarbejdernes daglige indsats er indbyrdes afhængig.   Om jobbetDu bliver en del af et ledelsesteam på 4, bestående af 2 afdelingsledere, dig som teamleder og en områdeleder. Som teamleder vil du få ansvar for dine egne opgaver og personale. Den præcise opgavefordeling afhænger af dine kompetencer og erfaringer. Du refererer direkte til lederen af område Grenaa.  Det forventes, at du som teamleder på den ene side tager ansvar og arbejder selvstændigt og samtidig er en holdspiller med øje for det relationelle og for helheden.  Dit ledelsesrum er personaleledelse og af faglig karakter, hvor vores ledelses fokus er sammen med medarbejderne at omsætte ideer og strategi til læring, pædagogik, sundhedsfaglig udvikling i meningsfulde processer og aktiviteter til gavn og glæde for borgerens trivsel og udvikling. Din profilDu har erfaring med ledelse af pædagogisk og/eller eventuelt sundhedsfagligt personale på dag eller døgnområdet. Dine ledelsesmæssige kompetencer kan sammenfattes til, at du har/kan:Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevnerDokumenterbare ledelseserfaringer og resultater fra en lignende organisationRelevant lederuddannelseSocialpædagogisk eller anden relevant uddannelsesbaggrundSætte retning og skabe udvikling på teamniveau gennem opfølgning og rammesætning.Kendskab til digitale platforme som f.eks. NEXUS og OPUS Herudover vil det være et godt supplement til lederteamet, hvis du kan løfte/bidrage til en eller flere af følgende områder:ArbejdsmiljøLøbende opfølgning på magtanvendelserIT på institutionsniveau Løn og ansættelsesvilkår:Ansøgningsfrist 20. oktober 2021.Tiltrædelse 1. december 2021 eller snarest muligt.Løn- og ansættelsesvilkår for stillingen i henhold til gældende overenskomst.Ansættelsessamtaler: 1. samtalerunde mandag den 25. oktober 2021,  2. samtalerunde den 28. oktober 2021. Yderligere oplysningerYderligere om stillingen kan fås ved fortrolig henvendelse til:Leder af Område Grenaa Mikael Eggert Jørgensen på 93 89 01 90  Afdelingsleder Susanne Espersen på 29 36 58 40 Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 17. september på JobNet
Job tilbydes:
Økonomisk Sagsbehandler (barselsvikariat) til Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune
Vil du være med til at udvikle Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune.Ungeindsatsen er Norddjurs Kommunes én indgang for alle unge fra 13-30 år.Vi er en del af arbejdsmarkedsområdet, og i vores hus samarbejder sagsbehandlere, jobkonsulenter, og mentor sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning for at understøtte de unges vej mod uddannelse og job. Vi arbejder i teams med mulighed for faglig sparring.Vi bor i moderne og spændende lokaler, der er centralt beliggende i Grenaa, og vi sætter en stor ære i at skabe et miljø, der retter sig mod de unge.Vægter du ordentlighed i din relation med andre, er du interesseret i fortsat at dygtiggøre dig, og har du mod til at møde borgere med udgangspunkt i deres ståsted, så er det måske dig vi søger.Vores overbevisning er, at det eneste der er synd for den unge er – hvis vi som fagprofessionelle ikke gør hvad vi kan, for at understøtte deres vej mod et selvstændigt liv med størst mulig grad af selvforsørgelse. Arbejdsområdet omfatter bl.a.Behandling og bevilling af ansøgninger om uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse samt enkeltydelserIndberetning, beregninger og udbetalingerAfgørelser om sanktionerOpfølgning på udbetalinger mvPersonlige og telefoniske henvendelser fra borgerneDiverse administrative opgaver i UngeindsatsenDe daglige arbejdsopgaver foregår i KY – kommunernes ydelsessystem, og kendskab hertil vil være en fordel, men ikke et krav Vi forventer atDu er kontoruddannet, flair for tal og erfaring med lovfortolkningDu har indsigt i arbejdet i en forvaltning, eller er interesseret i hurtigt at få detDu har motivation for arbejdet med unge – du VIL de ungeDu er robust og god til at håndtere konfliktfyldte situationer og samtalerDu har gode skriftlige og kommunikative evnerDu arbejder systematisk og selvstændigtDu er positiv, har gå på mod og er omstillingsparat i opgaveløsningenDu er udviklingsorienteret, kan lide at skabe synlige resultater, og er åben for nye arbejdsmetoder og tilgangeDu er loyal og tillidsvækkende i samarbejdet med den unge, vore samarbejdspartnere og dine kollegerDu er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø Vi tilbyderEn arbejdsplads, hvor vi ønsker at gøre en forskel for de unge borgere i Norddjurs KommuneGode og engagerede kollegerHøj grad af frihed og selvstændighedVi sidder i et miljø hvor adgangen til andre fagligheder er ukompliceret, og hvor vi alle kan bidrage til en samlet indsats for den enkelte ungeFleksibel arbejdstidFaglig sparring og faglig udviklingIntroduktion og oplæringEt godt arbejdsmiljø og en åben og uformel omgangstone Løn og ansættelsesvilkårDer er tale om et barselsvikariat på 37 timer om ugen med tiltrædelse hurtigst mulig.Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.Norddjurs Kommune ønsker at afspejle det omgivende samfund i sammensætningen af medarbejdere og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde senest den 19. oktober 2021.Samtaler afholdes i uge 43. Yderligere oplysningerHvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Pia Høegh Andersen, telefon 89 59 20 18 (ferie i uge 38-39). Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 20. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk