Vågen nattevagt til Børne- og ungecentret

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen er en fast stilling på Ungecentrets afdeling - Plus2

Arbejdet er i en 7/7 ordning, det vil sige en arbejdsuge på syv dage og herefter syv dage fri. Dette betyder derfor, at der hver anden uge arbejdes mandag til og med søndag nat, svarende til 2 x 37 timer.

Stillingen ønskes besat med opstart den 1. august eller snarest muligt.

Stillingen er primært tilknyttet Ungecentret, afdeling Plus2. 

Oplysninger vedr. Børne- og Ungecentret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/ 

Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN) 
Er et fleksibelt døgn og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge, som ved indskrivnings tidspunktet ikke er over 18 år. Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed. Målgruppen er sårbare udsatte, omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede unge i alderen 12-18 år med mulighed for efterværn.

Kerneopgaven

Vores daglige arbejde med unge indebærer behandlings- og omsorgsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for de unge i et miljø, der giver mulighed for en personlig og social udvikling.

Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med unges venskaber og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet, såsom foreningsliv og ungemiljøer.

Nattevagtsstillingen

Er tilknyttet Ungecentret, afdeling Plus2, som er en af vores døgnafdelinger på Børne – og Ungecentret Norddjurs. Målgruppen er unge i alderen 12-18 år med mulighed for efterværn til det 23 år. Som nattevagt indgår du som en del af et samlet team og deltager i diverse uddannelses-, udviklings- og sparrings- sammenhænge. Opgaveløsningen som vågen nattevagt indebærer både direkte indsatser i samspillet med unge, dokumentationsopgaver og andre opgaver af praktisk karakter.

Vi har brug for en Nattevagt:
 • Der bidrager med konstruktiv kritik, stiller konkrete forslag, medvirker ved implementering ved nye tiltag, metodeudvikling, samt tager ansvar for, at faglighed vedligeholdes og udvikles. 
 • Der har et udviklingsorienteret syn på børn og unge, har metalliseringsevne og bidrager til at børn og unge får medinddragelse og mulighed for at udtrykke drømme, ønsker og ideer. 
 • Der skaber samarbejdsrelationer til børn, unge, pårørende samt fokus på at vidensdele med kollegaer og andre relevante samarbejdspartnere internt og eksternt, med henblik på at skabe gennemsigtighed, helhed og sammenhæng for børn og unge. 
 • Der er parat til at udfylde en rolle i teamet, som har en vigtig funktion for øvrige medarbejderes arbejde, samt for institutionens unge. 
 • Der formår at betragte praktiske arbejdsfunktioner som værdifulde i forhold til institutionens samlede løsning af kerneopgaven. 
 • Der har kørekort og ikke er bange for at bruge det.

Vi gør opmærksom på at der til tider opstår et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge. Vores pædagogiske fundament og tilgange fremmer en bagvedliggende forståelse af børn og unges adfærd, hvor der lægges vægt konfliktnedtrappende adfærd

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med dygtige, fleksible og engagerede kolleger. 
 • Et arbejde med mange udfordringer og udviklingsmuligheder. 
 • Et miljø hvor der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde. 
 • Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i afdelingernes team og samarbejde med øvrige afdelinger og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kollegial sparring. 
 • Intern og ekstern Supervision. 

Arbejdstiderne er fortrinsvis i natte, - og morgentimerne og der må forventes arbejde, i weekender, ferier og helligdage. BUCN har åbent alle årets dage.

Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.                              

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos konst. Teamleder, Simone Overby på telefonnummer 29 10 88 07.

Ansøgningsfrist senest d. 21. juni 2023.

Samtaler afholdes den. 27. juni 2023.

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Trekanten 34, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://norddjurs.career.emply.com/ad/vagen-nattevagt-til-borne-og-ungecentret/sagg2t/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841979

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet