Teamleder til Børne- og Ungecentrets to døgnafdelinger (Kernehuset og Kastanjehuset).

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Teamleder søges til Børne- og Ungecentrets to døgnafdelinger (Kernehuset og Kastanjehuset).

Da vores nuværende teamleder for de to døgnafdelinger indtræder i en anden stilling, i vores organisation, søger vi en teamleder. 

Det forventes, at du i stillingen på daglig basis kan varetage drift af afdelingerne samt varetage rammesætning af de pædagogiske opgaver, i et samarbejde med øvrig ledelse og medarbejdere på vores Børnecenter.

Du skal som teamleder medvirke til at facilitere den bedst mulige ramme og muligheder for vores anbragte børn og for medarbejdere. Du vil også have uddelegeret personaleledelse for afdelingerne.

Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN):

Vi er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov, som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge.

Vi arbejder ud fra et pædagogisk fundament, indeholdende vores pædagogiske værdier, faglige tilgange og metoder. Som teamleder vil du skulle deltage i en grundig onboarding proces, så du kommer godt fra start i dit nye arbejde. 

Yderligere oplysninger vedr. Børne- og Unge Centret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/ 

Målgruppen af børn på døgnafdelingerne:

Døgnafdelingerne, hvor målgruppen er børn, som har været udsat for omsorgssvigt, herunder tilknytningsforstyrrelser. Børnene/de unge kan have udviklingsforstyrrelser og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. Aldersgruppen 0-18 år, typisk i alderen 8–17 år.

Særligt for børn og unge i Kastanjehuset er at de kognitivt ligger på grænsen eller lige udenfor normalområdet. 

Der er 8 døgnpladser i hver afdeling. 

Kerneopgaven:
 • Ledelse tæt på medarbejdere.
 • Medvirke til vagtplanlægningen fungerer på et dagligt niveau 
 • Udvikle og prioritere faglige/pædagogiske opgaver.
 • Planlægge/styre den faglige/pædagogiske kvalitet.
 • Systematisere viden og erfaringer.
 • Organisere og kvalitetssikre de pædagogiske indsatser og understøtte det vigtige omsorgs- og fortsatte behandlingsarbejde i samarbejde med vores børn, de ansatte, rådgivere, og forældre.
 • At vægte koordination og forståelse af opgaven, som helt centralt, og derfor arbejde med procesbaseret dokumentation, som er baseret på evalueringer efter et systemisk princip.
 • At skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børnene og unge i et miljø, der danner fundamentet for trivsel, udvikling og læring.
 • Være tæt sparringspartner med dine ledelseskollegaer.
Forventninger til dig:
 • Som teamleder har du et medansvar for den pædagogiske faglighed på Børnecentret. Vi forventer, at du har en uddannelse som socialpædagog, lignende uddannelse og erfaring med et solidt fagligt fundament og nysgerrighed på vores målgruppe. 
 • Vi forventer, at du har en systematisk og struktureret tilgang til dit arbejde og lyst til at løfte den pædagogiske faglighed på en højt specialiseret døgninstitution.
 • Du tager initiativ til faglig sparring med medarbejderne.
 • Du har fokus på at fastholde og udvikle de faglige metodiske tilgange – såvel pædagogiske som sundhedsfaglige.
 • Du er med til at skabe faglig udvikling og fastholde et engageret personale.
 • Du er deltagende i indskrivningen af nye børn og unge.
 • Du arbejder med kvalitetssikring i det daglige arbejde, herunder kvaliteten af dagbogsnotater og statusskrivelser, samt mål og delmålsarbejde i samarbejde med vores rådgiver og din ledelseskollega.
 • Du samarbejder med forældre, værge og pårørende, samt eksterne samarbejdspartnere.
 • Du er holdspiller, da det er forudsætningen for, at vi lykkedes fagligt som team.
 • Du står i spidsen for at observere, perspektivere, tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis. 
 • Har et udviklingsorienteret syn og en mentaliserings evne der gør, at du kan arbejde med dig selv i en faglig og personlig professionel kontekst. 
 • Du bidrager med god energi og ved, hvad der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø omkring dig. 
 • Bidrager samt tager ansvar for at valgte metoder implementeres, vedligeholdes og udvikles.
 • Du skaber samarbejdsrelationer til forældre, kollegaer og ledelse. 
 • Har erfaring med indsats- og behandlingsarbejde,  gerne fra en døgninstitution. 
 • Har godt kendskab til IT, da dokumentation varetages i Nexus-platformen.
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. 
 • En arbejdsplads med faglig ledelse tæt på din hverdag.
 • En arbejdsplads med fast sagssupervision og mentaliseringsforløb.
 • Et arbejde med mange udviklingsmuligheder. 
 • Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i et team og samarbejde med BUCN ’s øvrige afdelinger samt tværfaglige samarbejdspartnere indenfor Børn og Unge. 
 • Da vi er en døgninstitution som har åbent 365 dage om året, og ledelse er tilgængelig alle dage på året , forventes det at du indgår i bagvagtsordningen
Yderligere oplysninger:

Der er tale om en fast stilling på fuld tid.

Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL, efter principperne for Ny Løn.

Stillingen er uden højeste arbejdstid, og vi forventer, at du løbende møder ind på forskellige tidspunkter, så du har kontakt til alle medarbejdergrupper.

Den øvrige organisation har åbent alle årets dage.

Stillingen og den fysiske adresse på vores afdelinger er Trekanten 34, 8500 Grenaa.

 

Oplysninger vedr. Børne- og Ungecentret kan ses på 

hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Aftaleholder: Hans-Henrik Brandt på mobilnummer 21 76 28 81 
Afdelingsleder: Martin Harnisch på mobilnummer    20 43 10 33 

Ansøgningsfrist fredag d. 16. juni 2023. 

Samtaler tirsdag d. 20. juni 2023

Startdato 1. august 2023.

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Trekanten 34, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://norddjurs.career.emply.com/ad/teamleder-til-borne-og-ungecentrets-to-dognafdelinger-kernehuset-og-kastanjehus/atpz1o/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842245

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet