Sundhedsfaglig udviklingskonsulent

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent

Bliv en del vores Sundhedsfaglige Kvalitetsteam
 • Brænder du for at bidrage til rammerne for udvikling af velfærden på sundheds- og omsorgsområdet? 
 • Vil du understøtte praksis i at arbejde patientsikkert?
 • Vil du være med til at sikre, at de sygeplejefaglige opgaver løses med en høj faglig kvalitet? 
 • Trives du med at bidrage til meningsfulde arbejdsgange med inddragelse af praksis og med øje for systematik og effektivitet? 

Så har du muligheden nu. 

Vi søger en Sundhedsfaglig udviklingskonsulent med sygeplejefaglig baggrund. Udover dig består teamet af fem andre kolleger med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Du vil komme til at arbejde på et område med stort politisk fokus, faglige udfordringer og mange spændende og forskelligartede opgaver. Du vil få ansvar for din egen opgaveportefølje samt kommer til at indgå i samarbejde og sparring med de øvrige kolleger i teamet samt forskellige samarbejdspartnere og ledelsesniveauer. Ledelsesmæssigt vil du komme til at referere til lederen i Administration og Udvikling, derudover vil du være i tæt dialog og samarbejde med den ansvarlige leder af dokumentationsområdet. 

Teamet arbejder med følgende overordnede områder:

 • Patientsikkerhed
 • Kvalitetssikring på det sundheds- og sygeplejefaglige område generelt, herunder medicinhåndtering
 • Rådgivning og sagsbehandling omkring magtanvendelse og utilsigtede hændelser
 • Udarbejdelse af instrukser, manualer m.v.
 • Tilsyn (kommunale)
 • Systemadministration (Nexus)
 • Sundhedsfaglig dokumentation
 • Sundhedsfaglig it-vejledning 
 • Sundhedsfaglig rådgivning og sparring

På flere af områderne vil der være et tæt samarbejde med specialister både i Sundhed og Omsorg samt på Socialområdet.

Vi søger en teamkollega som har:

 • Sygeplejefaglig baggrund, gerne med en kandidat eller diplomuddannelse og med erfaring og interesse i medicinområdet
 • Erfaring med myndighedsopgaver
 • Erfaring med kvalitetssikringsarbejde
 • Erfaring med undervisning og formidling i tale og på skrift
 • Erfaring med FMK

Vi tilbyder:

 • Din egen opgaveportefølje hvor myndighedsopgaver, tilsyn og kvalitetsarbejde er omdrejningspunktet
 • At du bliver en del af et forholdsvis nyetableret og ambitiøst team, som i øvrigt også er fagligt dygtige
 • En spændende og varieret hverdag, hvor der er mulighed for selvtilrettelæggelse inden for den givne ramme
 • En hverdag hvor innovation og nytænkning skal bidrage til opgaveløsningen i det nære sundhedsområde
 • En mulighed for at være med til at skabe en lærende organisation til glæde for borgeren og organisationens medarbejdere

Hvem er vi?

Administration og Udvikling er en stabsfunktion i Sundhed og Omsorg. Her er 30 dygtige og engagerede administrative medarbejdere, sundhedsfaglige specialister og udviklingskonsulenter, som løser mange forskelligartede opgaver rettet mod både borgere, politikere og øvrige forvaltningsområder. Afdelingen er udviklings- og samarbejdsorienteret, præget af høj faglighed, et godt arbejdsmiljø og nærværende ledelse. 

Vi har flextid og aktuelt mulighed for op til to hjemmearbejdsdage om ugen i det omfang arbejdsopgaver og samarbejde tillader det.

Hverdagen er præget af en uformel omgangstone og et velfungerende fagligt og socialt arbejdsmiljø. Der er mulighed for at sætte sit præg på opgaveløsningen, samarbejde og sparring med fagligt dygtige kollegaer.

Stillingen er 37 timer pr. uge og ønskes besat fra 1. december 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Sundhed og Omsorg er en røgfri arbejdsplads. 

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. 

Der indhentes straffeattest og referencer ved tilbud om ansættelse.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Administration og Udvikling Rikke Broch på tlf. 29 64 10 16 eller udviklingskonsulent Lotte Lykke Gunderson Maarslet på tlf. 20 32 55 54-

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest den 22. Oktober 2023. Ansøgere som skal til samtale vil blive indkaldt den 23. oktober 2023 om formiddagen. 

Vi forventer at holde første ansættelsessamtaler den 24. oktober om eftermiddagen, en eventuel anden samtale vil foregår den 26. oktober om eftermiddagen. 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Sangstrupvej, 32, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5915747

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet