Pædagogisk personale til specialaflastningstilbud under Børne- og Ungecentret Norddjurs

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN)

Vi er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov, som opstår i Norddjurs Kommune, i forhold til udsatte børn og unge.

Vi arbejder ud fra et pædagogisk fundament, indeholdende vores pædagogiske værdier, faglige tilgange og metoder. Som ny medarbejder får du en grundig introduktion. Du vil blive en del af et forholdsvist nyopstartet team på 10 medarbejdere. Der vil være mulighed for at have indflydelse på aflastningens form samt arbejdsmiljø. 

Målgruppen:

På Specialaflastningen kommer du til at arbejde med børn og unge i alderen 5 - 17 år. Målgruppen har betydelige og varigt nedsatte funktionsevner, herunder børn og unge med udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser. 

Kerneopgaven:

Vores daglige arbejde med børn og unge indebærer omsorgs- og specialpædagogiske tilgange, både på refleksionsniveau og i praksis. Som specialaflastning ligger vi stor vægt på at skabe et trygt og hjemligt fristed for vores børn og unge. Vi arbejder på at skabe en struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag i et miljø, der danner fundamentet for trivsel, udvikling og læring.

Tilgang:

I vores faglige tilgang anvender vi en ressourceorienteret, anerkendende og systemisk tilgang. I indsatsen på Skovbo inddrages teoretisk og praktisk viden, der støtter barnets/den unges zone for nærmeste udvikling. Vi anvender autismepædagogik, low-arousal og Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), samt elementer fra KRAP.

Rammen:
 • Ansættelse 1. juni 2024 eller snarest muligt i et barselsvikariat med mulighed for forlængelse og evt. fastansættelse
 • Placering: Dalstrup, lige udenfor Grenå, i en autismevenlig institution
 • 10 børn og unge fordelt over ugens dage i forskellige rul
 • Børnene går til dagligt på specialskole
 • Specialaflastningen åbnede ultimo maj 2023
 • Teamet består af pædagogisk personale, sundhedsfagligt personale samt vågne nattevagter
Forventning til dig:
 • Du har en pædagogisk uddannelse, har specialpædagogisk erfaring eller er måske ergoterapeut
 • Du er en holdspiller og vægter arbejdsmiljøet højt, da det er forudsætningen for, at vi lykkes fagligt som team
 • Du tager et aktivt medansvar for at tilegne dig det faglige høje niveau. Herved forstås, at du kan observere, reflektere over, tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis indenfor området
 • Du er struktureret og detaljefokuseret
 • Er som menneske rolig og har et god overblik
 • Du har et udviklingsorienteret syn og har mentaliseringsevne der gør, at du kan arbejde med dig selv i en faglig kontekst
 • Du skaber samarbejdsrelationer til børn, unge, pårørende, kollegaer og ledelse
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med autisme pædagogik, LA. eller KRAP
 • Har godt kendskab til IT- da dokumentation varetages i Nexus-platform
 • Du har kørekort
Vi tilbyder:
 • Et team med dygtige og autentiske kolleger
 • Et team hvor fagligheden danner rammen for opgaveløsningen
 • Et team hvor der er plads til kreativitet og humor
 • En arbejdsplads med faglig ledelse tæt på din hverdag
 • En arbejdsplads med fast sagssupervision
 • Et arbejde med mange udviklingsmuligheder og udfordringer
 • Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i et team og samarbejde med BUCNs øvrige afdelinger, samt tværfaglige samarbejdspartnere indenfor Børn og Unge
Arbejdstider:

Er fortrinsvist i eftermiddags- og aftentimerne, men også dagvagter. På Specialaflastningen arbejdes der hver anden weekend. Aflastningen har åbent alle årets dage. 

Stillingen er på 32 timer ugentligt.

Oplysninger: 

Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.

Oplysninger vedr. Børne- og Unge Centret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

For yderligere oplysninger kontakt:

Fagkoordinator Nanna Langholm Sørensen på mobil: 51 29 44 18

Afdelingsleder Søren Johanson på mobil: 23 24 80 38

Vi holder åbent hus mandag den 15. april fra kl. 15-16. Tilmelding kan ske på sms til Fagkoordinator Nanna.  

Ansøgningsfrist onsdag den 24. april 2024.

Samtaler afholdes mandag den 29. april 2024.

 
Vores Norddjurs:

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Trekanten 34, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029026

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet