Norddjurs åbner for ansøgninger til tilgængelighedspulje for at forbedre livet for handicappede

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2024 i Norddjurs åbner for ansøgninger

Tilgængelighedspuljen, der er afsat til forbedring af tilgængeligheden for handicappede i Norddjurs Kommune, udgør i 2024 hele 73.380 kr. Interesserede parter opfordres til at udarbejde og indsende ansøgninger inden deadline, som er fredag den 29. marts 2024.

Ansøgningsprocessen forventes afsluttet ultimo maj, hvorefter de bevilgede midler hurtigt vil blive udbetalt til de heldige modtagere. Processen er struktureret for at sikre en hurtig implementering af de godkendte tilgængelighedsprojekter.

Norddjurs Kommune har til formål at sikre, at alle borgere, uanset fysisk formåen, kan færdes frit og uhindret i det offentlige rum. Derfor er tilgængelighedspuljen et centralt element i kommunens strategi for at forbedre livskvaliteten for mennesker med handicap.

For interesserede, der ønsker at ansøge om midler fra tilgængelighedspuljen, er yderligere oplysninger og et elektronisk ansøgningsskema tilgængelig på Norddjurs Kommunes officielle hjemmeside.

Dette initiativ spejler Norddjurs Kommunes engagement i at fremme inklusion og tilgængelighed. Gennem finansiel støtte fra tilgængelighedspuljen håber kommunen at inspirere og muliggøre projekter, der kan gøre en reel forskel for borgere med handicap.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/feb/handicapraadets-tilgaengelighedspulje-2024

Kilde: Norddjurs Kommune