Gør en forskel som social- og sundhedsuddannelseselev i Norddjurs Kommune

Profilbillede
dato


Kan du lide at samarbejde med andre og tage ansvar? Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, der har brug for praktisk bistand, sygepleje og omsorg?

SÅ HAR DU CHANCEN NU!

Med en social- og sundhedsuddannelse kigger du frem imod et job med mening og muligheder.

Om dig

 • Du trives med udvikling og læring.
 • Du har en positiv indstilling til andre mennesker, og evner at indgå i et konstruktivt samarbejde.
 • Det falder dig naturligt at reflektere over din faglige og personlige udvikling.
 • Du har ressourcerne til at bevare ro og overblik i en til tider hektisk hverdag.
 • Du er indstillet på at arbejde hen imod at være en central professionel og autoriseret sundhedsperson.

   

Vi tilbyder blandt andet

 • Professionelle og engagererede praktikvejledere og kolleger, der sammen sørger for, at du under dit praktikforløb modtager velkvalificeret vejledning og udvikler de nødvendige kompetencer.
 • Tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper.
 • Et spændende uddannelsesforløb men mange udfordringer.
 • En elevstilling i en kommune som giver mange udviklingsmuligheder både under uddannelse og efterfølgende.
 • Gode muligheder for job efter endt uddannelse.


Social- og sundhedsuddannelserne

Norddjurs Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, som veksler mellem skole og praktik.

Skoledelen foregår på Randers Social- og sundhedsskole eller på Social- og sundhedsskolen i Grenaa. Praktikstederne i løbet af din uddannelse er placeret forskellige steder i kommunen. Du har mulighed for at komme i praktik i hjemmeplejen, på vores plejecentre eller på socialområdet.
Kort over enhederne i Sundhed og Omsorg: Enheder i Sundhed og Omsorg

Norddjurs Kommune tilbyder uddannelsesstillinger på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og EUX Velfærd. 

Hvis du ikke allerede har bestået Grundforløb 2 (GF2), skal du starte din uddannelser der. Herefter har du muligheden for at fortsætte din uddannelse til enten social- og sundhedshjælper (SSH) eller social- og sundhedsassistent (SSA).

Hvis du allerede har en uddannelse som SSH, og ønsker at videreuddanne dig til SSA, skal du søge direkte på hovedforløbet.

Igangværende og kommende uddannelsesoptag
 
 Hovedforløb:

 • Hovedforløb SSH/SSA
  • Skole: Grenaa
  • Start: 27. januar 2024
  • Samtaler: Uge 48
    
 • Hovedforløb SSH/SSA
  • Skole: Grenaa
  • Start: 10. juni 2024
  • Samtaler: Uge 16
    
 • Hovedforløb SSH/SSA
  • Skole: Randers
  • Start: 11. oktober 2024
  • Samtaler: Uge 32
    
 • Hovedforløb SSH/SSA
  • Skole: Grena
  • Start: 1. februar 2025
  • Samtaler: Uge 48
    

Grundforløb:

 • Grundforløb SSH/SSA
  • Skole: Randers
  • Start: 1. maj 2024
  • Samtaler: Uge 12 
    
 • Grundforløb SSH/SSA
  • Skole: Grenaa
  • Start: 2. september 2024
  • Samtaler: Uge 26
    
 • Grundforløb SSH/SSA
  • Skole: Grenaa
  • Start: januar 2025
  • Samtaler: uge 44

 

Ansøgningsfristen er 14 dage før samtaleugen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være elev i Sundhed og Omsorg, kan du besøge vores hjemmeside Elev i Norddjurs Kommune

Løn og ansættelsesvilkår

Din ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, hvor du primært vil arbejde i dagvagter på hverdage. Enkelte weekendvagter og aftenvagter kan forekomme.
Du har mulighed for at søge elev- eller voksenelevløn under hele uddannelsen afhængig af relevant erfaring og/eller alder (+ 25 år). Kriterier for voksenelevløn til social- og sundhedsuddannelserne er udarbejdet på baggrund af aftale indgået mellem KL og FOA den. 18. december 2007.

Inden du udfylder skemaet, skal du have følgende dokumenter klar

 • Din motiverede ansøgning. (Max en side om, hvorfor du søger ind på uddannelsen, hvad dit mål med uddannelsen er og hvordan dine erfaringer kan gavne dig i uddannelsesforløbet).
 • Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter.
 • CV
 • Evt. dokumentation og referencer fra tidligere erhvervserfaring
 • Arbejds- og opholdstilladelse eller seneste bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold. (Gælder ikke danske statsborgere).

Vi har først modtaget din ansøgning når du modtager kvittering pr. mail.

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelseskoordinator Lotte Bressum på telefon 23 30 49 94.

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Norddjurs Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her
https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Sangstrupvej 32, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6056481

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet