Fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S godkendt

Foto: Norddjurs Kommune. Borgmester Michael Stegger Jensen og borgmester Kasper Bjerregaard kaster med vand ved markeringen af fusionen.
Profilbillede
dato

Mandag den 22. maj 2023 blev fusionen af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S godkendt ved de to selskabers generalforsamlinger. Efter generalforsamlingerne blev beslutningen om fusion markeret ved en mindre reception med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Med fusionen skabes der et fælles vandselskab for hele Djursland.

Idéen om et fælles vandselskab med et centralt spildevandsrenseanlæg har været længe undervejs. Allerede tilbage omkring år 2000 indledte en række kommuner på tværs af Djursland et samarbejde om at samle al spildevandsbehandling på ét anlæg.

Efter kommunalreformen i 2007 blev spildevandshåndteringen på Djursland delt i to med skabelsen af de to selskaber Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S.

Vandsektoren er i disse år i hastig forandring og der er stigende miljøkrav, fokus på grøn omstilling og stigende regnmængder. De seneste år har ideen om et fælles vandselskab for Djursland derfor fået nyt liv.

Efter en grundig proces blev beslutningen om fusion truffet på de to selskabers generalforsamlinger mandag den 22. maj 2023.

Fusionen træder i kraft den 1. januar 2024 og det nye vandselskab får navnet Aqua Djurs A/S. Med fusionen vil en række mindre spildevandsanlæg blive lukket og spildevandshåndteringen blive samlet på et fælles anlæg ved Fornæs.

Her vil der blive arbejdet med energiproduktion på basis af restprodukterne fra spildevandet ud fra en målsætning om energineutral spildevandsrensning inden 2030.

Efter de to generalforsamlinger blev der afholdt en mindre reception for at markere fusionen. Her udtalte borgmester Kasper Bjerregaard blandt andet:

"Fusionen er en klog beslutning for hele Djursland. Vi skaber et nyt stærkt vandselskab med et godt fundament. Det er en fordel for vores borgere og virksomheder, for økonomien og for miljøet. Det nye selskab er godt rustet til at sikre en grøn omstilling med egen energiproduktion og den mest moderne rensning af vores spildevand. Fusionen vil desuden give nye muligheder for udbredning af vandforsyning på tværs af kommunegrænsen."

Borgmester Michael Stegger Jensen udtalte:

"Jeg er glad for fusionen, det vil sikre spildevandshåndteringen nu og i fremtiden for både Norddjurs- og Syddjurs Kommune. Fusionen er et godt bevis på, at vi er stærkere sammen. Og det er der brug for, når vi skal leve helt op til fremtidens krav om god rensning af vores spildevand til glæde for vores vandmiljø. Et stort tillykke til alle på Djursland med det nye vandselskab."

Ud over håndtering af spildevand på hele Djursland giver fusionen også helt nye muligheder for udbredning af vandforsyning på tværs af kommunegrænsen og til det vestlige Djursland, da AquaDjurs A/S også forsyner den vestlige del af Djursland med drikkevand.

Frem mod 2030 vil ledningsnettet på Djursland gradvist blive udbygget og opgraderet, sådan at al spildevand ledes til anlægget ved Fornæs. I takt med at ledningsnettet opbygges vil i alt ni mindre spildevandsanlæg blive lukket

Om fusionen

  • Fusionen vil skabe et fremtidssikret vandselskab til gavn for borgere og erhvervsliv, der sikrer bedre rensning af vores spildevand og hermed bedre havmiljø.

  • Fusionen skaber grundlag for en ændring af spildevandsstrukturen med et centralt placeret moderne spildevandsanlæg.

  • Fusionen åbner op for udbredelse af vandforsyningen til den vestlige del af Djursland fra et nyt og topmoderne vandværk ved Løvenholmskoven.

  • Det nye selskab vil være ejet af Norddjurs- og Syddjurs Kommuner med hver sin lige halvdel.
Kilde: Norddjurs Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.