FGU-underviser til praksisrettet matematik og dansk søges til FGU Østjylland, Grenaa

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en relations stærk og praksisorienteret FGU-underviser i matematik og dansk til vores afdeling i Grenaa.

Vi søger en seminarieuddannet underviser med undervisningserfaring i matematik og dansk, der ser det som en gevinst at hoppe i sikkerhedsskoene og bruge almenfagene i forhold til den hverdag, eleverne står i på værkstederne. I det nuværende skema skal der undervises i matematik og dansk på værkstederne Byg og bolig, Ejendomsservice og metal. Undervisningen skal være praksisrettet og knyttet sammen med de håndværksfaglige produktioner, som eleverne laver på værkstederne. Ved både at undervise eleverne i dansk og matematik på samme værksted, får man som underviser en unik mulighed for at koble fagene sammen og give eleverne større indblik i fagenes anvendelighed i praksis.

Derudover skal der undervises på valgfag og én dag om ugen på vores Onlinevikar, som er et online tilbud, hvor vi laver opgaver med elever, som ikke skal fremmøde på skolen.

Opgaven som FGU-underviser kræver særligt:

 • At du er engageret i de unge og deres hele læring; fagligt, socialt og personligt
 • At du ser en gevinst i at anvende praktisk læring i almenfagene
 • At du tager arbejdsbukser og sikkerhedsskoene på, er til stede på værkstederne, trækker matematik og dansk ud og omsætter det til praksisnær undervisning
 • At du interesserer dig for, hvordan IT og digitale teknologier kan bruges til at udvikle elevernes dansk og matematiske kompetencer
 • At du har kendskab til vores målgruppe og brænder for dem

Vores elever kommer med vidt forskellige baggrunde. Du skal derfor have lyst til at undervise en mangfoldighed af unge med både faglige, etniske, sociale og personlige forskelligheder. Vores elever har behov for undervisning på forskellige niveauer og udgangspunktet skal tages i elevens forudsætninger og mål. Elevforudsætninger omfatter både faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Eleverne vil lære i forskellige tempi og have forskellige mål i de individuelle uddannelsesplaner og forløbsplaner. Du skal kunne se kvaliteten i, at læring både rummer udvikling af personlige, sociale, faglige og almene færdigheder, og at dette foregår i tæt samarbejde med fagundervisere og vejledere. Du skal sammen med dit læringsfællesskab planlægge, udføre og evaluere praksisundervisning i tilknytning til produktionen, således almenfagene integreres i værkstedets produktion. På FGU foregår undervisningen i forskellige læringsmiljøer. Det kan være på værkstedet, udenfor værkstedet i eks. erhvervstræning, kombinationsforløb, AMU-kurser, eller på ture/sociale arrangementer, i fællessamlinger fx til frokost mv.

Personligt er du:

 • ressourceperson, som kan forene det at have positive forventninger
 • stor tålmodighed og empati
 • stærk på relationskompetencer - du er god til at skabe kontakt og relationer til eleven på en respektfuld, anerkendende og tillidsskabende måde
 • teamspiller, som er god til- og som ser styrken i at samarbejde fagfagligt og tværfagligt
 • omstillingsparat i en foranderlig hverdag, hvor vi hjælper hinanden og bidrager med godt humør
 • netværker, som finder det interessant at samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv

Vi tilbyder:

 • en udfordrende og spændende stilling i nyere skoleform
 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor ser styrke i vores forskelligheder
 • en arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • et godt arbejdsfællesskab med kolleger, som er stærkt engagerede i målgruppen

Løn- og ansættelsesforhold

Fastansættelse på 37 timer.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst 

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Du kan henvende dig til afdelingsleder Rikke Krogh (tlf. 4180 2530, rkh@fguoj.dk), hvis du har spørgsmål til stillingens indhold.
Du kan henvende dig til HR-ansvarlig Poul Bernth (tlf. nr. 6012 5591, pbj@fguoj.dk), hvis du har spørgsmål omkring ansættelsesvilkår og løn. 

Ansøgning, CV og eksamenspapirer sendes via e-mail: job@fguoj.dk senest d. 19.januar 2024
Vi ser gerne, at du samler det hele i én PDF-fil.

Samtaler foregår i uge 4.

Umiddelbart efter samtalen vil vi indhente referencer.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt og senest d. 01.03.2024

Adresse: FGU Østjylland, Åstruphegnet 25, 8500 Grenaa
Tjenestested er alle FGU Østjyllands 5 skoler men hovedarbejdssted er Åstruphegnet 25, 8500 Grenaa

Om os :

FGU Østjylland er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job.

Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste for- udsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU)

FGU Østjylland ledes og drives ud fra et værdibaseret afsæt. Vi er i alt 120 engagerede medarbejdere og 500 årselever.

Vi arbejder ud fra en praksisorienteret pædagogisk profil

Hør om elevernes oplevelser her: https://www.fguoj.dk/agu-2/

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

FGU Østjylland, Grenå, Åstruphegnet, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952427

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet