Faglig stærk pædagog søges til udvikling af inkluderende børnehus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Faglig stærk pædagog til Toubro Børnehus,  Lyngbyvej 34, 8770 Trustrup.

I Toubro børnehus kan du være med til at udvikle et hus som er i gang med at bygge et fundament op omkring NEST. Nest er en fællesskabsunderstøttende pædagogik, hvor der er fokus på fællesskabets betydning for det enkelte barns udvikling. Nest betyder ”rede” og er i denne sammenhæng betegnelsen for en pædagogisk praksis, hvor tilgangen er, at den trygge rede, som ét barn har brug for, gavner alle børn.

Vi er i gang med at få implementeret forskellige måder at arbejde sammen på, der alle har som mål at sikre det gode læringsmiljø og at kvalificere pædagoggikken og det uforstyrrede nærvær med børnene. Vi har fokus på hvordan pædagogiske aktiviteter og rutiner kan planlægges og struktureres. 

Institutionerne er en del af Område Grenå som består af i alt 7 institutioner og 68 dagplejer. I vores dagtilbud har vi høj faglig stolthed, masser af trivsel og arbejdsglæde. 

Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang. Vi afprøver løbende nye tiltag, så vores hverdag giver størst mulig mening både for store og små.

Vi søger aktive rollemodeller, der går forrest og søsætter sjove og lærerige aktiviteter, hvor børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse står forrest - er du enig? Så kom og vær med til at hjælpe os 

Med at tilrettelægge, og udvikle vores dejlige Institutioner, hvor der på alle måder skal være højt til loftet.

Hos os får du:
 • Sparring og refleksion fra en fagligt dygtig personalegruppe.
 • Friske børn og deres dejlige familier.
 • En flok topskønne kollegaer og en engageret forældregruppe. 
 • En hverdag fyldt med nærvær, gode grin og kollegaer der gerne vil høre, hvad du har lavet i din weekend 
 • Et job, hvor du bliver en del af et engageret team, med stor frihed og indflydelse på hverdagen 
Vi søger personale der:
 • Er tydelig, har et godt overblik og er i stand til at skabe struktur og pædagogisk organisering i et aktivt pædagogisk miljø. 
 • Er i besiddelse af en nysgerrig, eksperimenterende og undrende tilgang til læring og udvikling.
 • Ønsker at arbejde med anerkendende relationer og kan reflektere over egen praksis. 
 • Vil være med til at skabe et inkluderende miljø med plads til forskellighed

I Område Grenaa har vi en vision om at udvikle robuste børn, der har mod på livets udfordringer. Børnene skal møde et stimulerende miljø, som tilgodeser deres udvikling bedst muligt. De skal støttes og udfordres således, at de sendes videre i livet med stor livsduelighed. 

Alle børn skal føle sig trygge og inkluderet i et fællesskab.

Vi søger personale der brænder for at arbejde med børn i alderen 0-6 år. Du har hjertet på det rette sted og har sol og stjerner i øjnene. Du synes, det er spændende at være en del af et team, hvor “plejer” ikke eksisterer, og hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger.

Dit menneskesyn, din tilgang til børn, forældre, kollegaer og livet generelt en afgørende betydning.

Derfor forventer vi at:
 • Du er positiv, smilende, venlig og imødekommende
 • Du er faglig dygtig og nysgerrig
 • Du kan tage beslutninger og arbejde selvstændigt
 • Du har humor, lethed og ser ressourcer, muligheder og nye løsninger
 • Du vil være med til at skabe et inkluderende miljø med plads til forskellighed. 
 • Har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til barnet
 • Er refleksiv omkring egen praksis i samspil med kollegaer og leder.
 • Du er mødestabil og fleksibel
Vi kan tilbyde:
 • En daginstitution hvor vi har fokus på kvalitet og kerneopgave
 • Stor grad af medindflydelse og medansvar
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • Fokus på psykologisk tryghed, hvor vi fælles tager ansvar og hjælper hinanden
Ansøgningsfrist den 27. juni2024.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 3. juli 2024. 

Yderligere information kan fås ved afdelingsleder Anne Mette Holm tlf.: 24 64 05 27

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Chr. Vinthers Vej 9, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068133

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet