Afdelingsleder til økonomi

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at udvikle økonomistyringen i en kommune og er du fagligt stærk i kommunal økonomi? Har du ledererfaring eller et stærkt lederpotentiale– og motiveres du af at udvikle dine medarbejdere? Er du også er en stærk kommunikator og kan forenkle fagligt stof med pondus i den enkelte situation og præcist i skriftlige præsentationer? Ser andre dig som tillidsvækkende, troværdig og relationsskabende i forhold til at indgå i tværgående samarbejde på tværs af alle dele af organisationen? 

Hvis du tænker, at det kunne passe godt på dig, er du måske vores nye afdelingsleder for økonomi i Norddjurs Kommune.

Baggrund
Norddjurs Kommune søger en kompetent afdelingsleder til den centrale økonomifunktion. Det er en spændende og centralt placeret lederstilling med ansvar for 16 engagerede og kompetente medarbejdere med særligt fokus på budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring og ledelsesinformation.

Du bliver en del af Staben med ca. 60 dygtige medarbejdere og vil indgå i Stabens ledergruppe. Stabens opgaver er koncernrettede og har til formål at understøtte den samlede kommunale organisation på et højt fagligt niveau. Staben er en del af fællesforvaltningen.

Du vil som afdelingsleder få stor indflydelse på den faglige udvikling af kommunens økonomistyring og ledelsesinformation. Det er derfor vigtigt, at du har bred erfaring og stærke faglige kompetencer til at kunne understøtte og udfordre økonomien på en fast og respektfuld måde, og sikre et solidt økonomifagligt input til løsninger i den løbende budgetopfølgning, budgetlægning og udvikling af ledelsesinformation.


Ledelsesopgaven
Med reference til økonomichefen vil du som afdelingsleder for økonomi få ansvaret for afdelingens drift, opgaveløsning og udvikling af medarbejdere. 

En af dine primære opgaver vil være at lede og motivere meget fagligt kompetente og engagerede medarbejdere i økonomi gennem faglig sparring og nærværende ledelse. Du har en stor interesse i personaleledelse og udvikling af medarbejderne. Samarbejde på tværs af de øvrige afdelinger i Staben er ligeledes vigtigt for at du bedst kan lykkes med det samlede opgaveansvar. 

Som leder har du en god forståelse og indsigt i at arbejde i en politisk ledet organisation, du er tydelig i din kommunikation og god til at sætte en retning. Du er nysgerrig, inddragende og udadvendt. 

Du vil få en central lederrolle i forhold til kommunens økonomistyring, hvor du skal kunne bygge relationer på tværs af organisationen. Du vil særligt skulle fokusere på at understøtte økonomichefen og stabschefen og vil skulle indgå som sparringspartner centralt og decentralt i organisationen. Det er derfor vigtigt, at du som afdelingsleder er faglig stærk kombineret med en udadvendt, tillidsvækkende og troværdig profil, hvor det falder dig naturligt at skabe relationer og netværk til gavn for udviklingen af vores økonomifunktion. 

Du vil få en central rolle i den løbende controlling af kommunens økonomi og i udviklingen af ledelsesinformation. Derudover vil du løbende skulle formidle fagligt velfunderede analyser på skrift og i tale med kort varsel til brug for eksempelvis det politiske niveau, da du også selv vil skulle være udførende på en række faglige prioriterede opgaver. Samtidig er du struktureret og formår at sikre relevant og rettidig opfølgning på opgaverne i årets gang så de kommer sikkert i mål. 

Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller anden relevant kommunal uddannelse.

Norddjurs Kommune har igangsat et arbejde omkring fremtidens velfærd og arbejdet med økonomisk råderum i hele organisationen. Samtidig arbejder vi løbende med at udvikle faglige metoder for en professionel økonomistyring.

Vi tilbyder 

Vi garanterer en alsidig hverdag, hvor der vil være et bredt spektrum af opgaver, samarbejdsrelationer og fokus på, at vi gør hinanden gode på tværs i organisationen. 

Du vil få en lederstilling placeret i en stab med dygtige og engagerede medarbejdere og lederkollegaer, der både kan og vil. Du vil få gode vilkår for både faglig og personlig udvikling. 

Vi har arbejdssted på Rådhuset i Grenaa og økonomi understøtter den politiske organisation, direktionen og institutionerne med forhold vedr. budget, budgetopfølgning og årsregnskab, ledelsesinformation, mv. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst, med et årligt lønniveau på 680.000 kr. plus pension.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomichef Bettina Andersen på tlf. 20 52 85 72.

Ansøgningsfristen er 13. marts 2024
 

Ansættelsesforløb:

1. samtale afholdes 18. marts 2024
2. samtale forventes afholdt 22. marts 2024

Der vil være test imellem første og anden samtale.

Forventet tiltrædelse er 1. maj 2024.

Du kan få mere at vide om Norddjurs Kommune på www.norddjurs.dk

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001167

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet